Contentstrategie als brand booster voor Cîme (in Dutch)

Meeschrijven aan het groeiverhaal van Cîme? Ja, graag! Als Belgisch biologisch en natuurlijk skincare label zijn oprichters Anke en Isabel gefocust om hun missie ‘honestly beautiful’ te volbrengen. MARNIX and ALLY verzorgde de PR al voor het label toen ze een beroep deden op onze strategische expertise om de volgende groeistap te maken. Vanuit een holistische aanpak namen we onder andere de contentstrategie onder de loep.

- www.cime-skincare.com, @cime.skincare, #honestlybeautiful

Hoe blijven groeien in je merkverhaal? We gingen voor diepgang en focus. In een nauwe samenwerking met de oprichters van het skincare label slaagden we erin om de merkambities, uitdagingen, potentiële markten en doelgroepen goed te begrijpen. We definieerden de merkassociaties die zorgen voor een unieke merkpositionering voor Cîme. Dit is de basis voor het merkstrategisch kader én de leidraad om op een consistente manier de merkwaardes van Cîme in balans in het daglicht te plaatsen. Dit kader is ook het startpunt voor het ontwikkelen van de rode draad om aan content creatie te doen die hun community en potentiële doelgroepen weet te inspireren, informeren en activeren rond ‘honestly beautiful’.

Welke acties? Content creatie momenten, activatie van een authentieke community aan influentials, gerichte advertising en een update van de visual storytelling zorgen voor een holistische benadering van storytelling. Een optimale invulling van ‘the circle of content.’


Wij vroegen aan Anke en Isabel hoe ze dit traject zelf hebben ervaren en welke impact het heeft op hun merk.

1. Heeft de contentstrategie bijgedragen aan de groei van de branding van Cîme?
De content strategie heeft zeker bijgedragen aan de groei van de branding van Cîme. Dit is onmiddellijk meetbaar door de groei van onze volgers op sociale media en de stijgende online sales.

2. Waar zijn jullie concreet mee aan de slag gegaan en welke resultaten heeft dat met zich meegebracht?
Wij hebben op basis van de content strategie onze sociale media aanpak onder handen genomen. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe rode draad behouden blijft hebben wij de briefing van Marnix & Ally gedetailleerd uitgewerkt in de vorm van een handleiding voor nieuwe marketing stagiaires en hebben we templates ontworpen. Zo kunnen we deze nieuwe rode draad consequent doorzetten. Bovendien checken we op regelmatige basis aan de hand van coaching sessies met MARNIX and ALLY hoe we het doen, en sturen zij bij waar nodig. Onze nieuwe strategie heeft gezorgd voor een groter bereik, meer volgers en meer likes.

3. Welke gouden tip heb je geleerd, als het gaat om content creatie?
De gouden tip die zeker is blijven hangen is om altijd te denken vanuit het standpunt van onze klant. “Wat wil die horen, wat vindt die interessant.” Eerder dan “welke boodschap willen wij overbrengen.”


Jouw content naar een hoger niveau tillen?

An-Katrien Dullers
CEO - PR & Communication
an-katrien@marnixandally.com

Katherina Kitsinis
Merkstrateeg
katherina@marnixandally.com